RJCAT Consultancy --- Software Solutions
NATIONAL SCHOOL GAMES
SPSSC 60th Track & Field Championships 2019
Announcements
Convenors
By Session
By School
Divisional Ranking
New Records
Multi-Skill Event
Participation Stats
Archives
   
   
   
Print-Format this Page

RESULTS LIST
Updated on : 16 Apr 2019 - Tuesday - 05:14:33 PM
03-05 C-Boys Long Jump
2 Qfy Rds
 
Next Round (Results): Final on 07-08
Qfy Rd 1 W/G=
Pos Competitor Tag Team Results Pts Status
  Sean Gerard Yoo Tze You 144 ACS(J)     Q
  Telukula Sourendra 272 SSS     Q
  Nicholas Koivuaho 292 TMP     Q
  Kenneth Tan Wei Jie 306 HPP     Q
  Chen Hock Yew 225 GSP     Q
  Venkatesh Ashvath @ Naren 9 ADP     Q
  Shuen Ho 191 PCP     Q
  Lau Jia Hern 342 NYP     Q
  Kayson Yak Yu Feng 354 PHP     Q
  Wong Yit Terng Ethan 155 ACS(P) 3.53   DNQ
  Muhammad Elfy Danial Bin Elfien 364 PNP 3.51   DNQ
  Lee Yew Ming Jayden 183 KCS 3.47   DNQ
  Ong Ye Kai Ryan 24 CFP 3.39   DNQ
  Koh Wen Huai 90 ROS 3.33   DNQ
  Dylan Woo Chern See 250 RSS 3.22   DNQ
  Muhd Shahfi Aqil Bin Muhd Shah W 100 SBP 3.19   DNQ
  Ang Min De, Robbyn 27 CVP 3.03   DNQ
  Maddala Maurya Mahadeva Naidu 160 BDM 2.87   DNQ
  Aden Ray 232 KHS 2.82   DNQ
  Tan Yong Kang, Jon Michael 15 CH 2.81   DNQ
  Goh Jia Rong 218 GMS 2.51   DNQ
  Bernard Phang Jing Xiang 62 MAS 2.29   DNQ
  Otyler Chen Taile 330 NHP     DNQ
  Wong Yu Kai , Nigel 112 SKP     DNQ
  Muhammad Rayzie Rizqie Bin Abdullah 172 CDP     DNS
 
Qfy Rd 2 W/G=
Pos Competitor Tag Team Results Pts Status
  Lim Zhi Rong, Xavier 355 PHP     Q
  Jason Gong Huai Kai 288 TMP     Q
  Jayden Ng 227 GSP     Q
  Jonah Jude Seah Yong Le 266 SSS     Q
  Chua Je-An, Garrett 299 HPP     Q
  Sarvesh Kumar S/O Shasi Kumar 370 PNP     Q
  Huan Yuzhe 2 ADP     Q
  Isaac Teo Ler Xin 339 NYP     Q
  Dya Nooris Daniq Bin Mohamed Zamil 181 KCS 3.47   DNQ
  Evan Ang Jing Han 137 ACS(J) 3.43   DNQ
  Goh Xin Yu 19 CFP 3.36   DNQ
  Brian Goh Chengyu 146 ACS(P) 3.19   DNQ
  Yeo Rui Kang Reagan 106 SBP 3.12   DNQ
  Koh Aaron 109 SKP 2.88   DNQ
  Kwan Zheng Rong, Asher 119 ATS 2.82   DNQ
  Yong Cheng Yu, Lucas 336 NHP 2.84   DNQ
  Mowe Christopher Isaiah 208 SJI(JR) ---   No Record
  Irfan Bin Johann Ali 12 CPS 2.73   DNQ
  Affan Hakimi Bin Ahmad Syawal 51 IPS 2.72   DNQ
  Ilman Deniz Bin Khamdan 64 MAS 2.60   DNQ
  Ian Kuek Cheng Jun 236 KHS 2.52   DNQ
  Ryan Tan Xin Hong 258 RSS     DNQ
  Muhd Ikhlas Nizami Bin Muhd Azla 163 BDM     DNS
  Cayleb Abinaya Lazarusli 28 CVP     DNS
 


1993-2019 RJCAT Consultancy. All Rights Reserved.
Send all your feedback regarding the website to [email protected]
All trademarks and registered trademarks appearing on rjcat.com are the property of their respective owners.